THỐNG KÊ TRUY CẬP

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Bản Nha, xã Cô Ngân

Nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017), Ngày 15/11, Đoàn công tác huyện Hạ Lang đã đến xóm Bản Nha, xã Cô Ngân Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư.

          Ngày hội được xóm tổ chức 2 phần, phần lễ ôn lại truyền thống 87 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2017.

          Xóm Bản Nha có 69 hộ với 276 nhân khẩu, diện tích đất tự nhiên là 381 ha, có 02 dân tộc Tày, Nùng cùng sinh sống. Những năm qua, nhân dân các dân tộc trong xóm luôn sống bình đẳng, đoàn kết, cùng nhau lao động, sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng địa phương về mọi mặt. Năm 2017 xóm Bản Nha có tổng sản lượng cây lúa đạt 81. tấn, cây ngô đạt 62 tấn. Đến nay, 32 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo. Các hộ gia đình đều thực hiện tốt nếp sống văn hoá, văn minh, thực hiện nghiêm quy ước, hương ước của xóm. Duy trì các hoạt động giữ gìn vệ sinh làm sạch đường làng ngõ xóm với 69 ngày công lao động. Năm 2017, xóm có hộ 66/69 đạt gia đình văn hoá, chiếm 95,6 %, 03 hộ đạt gia đình văn hoá tiêu biểu…

          Năm 2018, xóm Bản Nha tiếp tục vận động bà con nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động nhân dân ủng hộ quỹ xây dựng nông thôn mới, quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội khác. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020.

          Ngày hội đã diễn ra các hoạt động văn nghệ tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần thắt chặt tình đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng dân cư.

          Nhân dịp này,UBND xã đã biểu dương và tặng giấy khen cho 03 gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2017; UBMTTQ huyện tặng giấy khen cho ban công tác mặt trận xóm Bản Nha và 300 nghìn đồng tiền mặt; UBMTTQ tỉnh, huyện tặng 02 xuất quà cho người uy tín của xóm./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Nông Linh

Đài TT – TH Hạ Lang