THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đồn biên phòng Quang Long tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng

Ngày 29/11.  Đồn Biên phòng Quang Long tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017.

          Trong 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của Đồn Biên phòng Quang Long đã có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả thiết thực, tạo động lực làm chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ; tích cực xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Nét nổi bật của phong trào thi đua quyết thắng trong giai đoạn 2012-2017 của Đồn Biên phòng Quang Long là đã bám sát nhiệm vụ chính trị, bám sát mục tiêu, chủ đề thi đua; xây dựng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình; gắn phong trào thi đua quyết thắng với các phong trào thi đua chuyên ngành, chuyên đề và các cuộc vận động. Đồng thời, tập trung hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm, địa bàn trọng điểm, góp phần thiết thực tham gia xây dựng và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, 5 năm qua Đồn Biên phòng Quang Long phối hợp cùng với địa phương tổ chức tuần tra được 304 lần với 2.133 lượt cán bộ, chiến sỹ và 180 lượt cán bộ, công an, dân quân tham gia; với chiều dài biên giới 18,481km, từ mốc 872 đến 89. Tổ chức phát quang được 21 lần với 735 cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tham gia. Kiểm tra kiểm soát người, phương tiện vào khu vực biên giới được 710 lượ với 463 cán bộ chiến sỹ tham gia. Xử lý hình sự 40 vụ / 85 đới tượng. Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chích sách pháp luật của nhà nước; Luật biên giới quốc gia được 343 lần với 8.020 lượt người nghe; cấp phát 250 tờ rơi tuyên truyền 03 văn kiện pháp lý về biên giới. Phới hợp với Mặt trận tổ quốc xây dựng được 06 nhà "mái ấm Biên cương", 02 nhà đại đoàn kết, 01 công trình dân sinh; phụng dưỡng 04 mẹ liệt sỹ, giúp đỡ 02 cháu học sinh trong chương trình "Nâng bước em tới trường"... Trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới Đồn biên phòng Quang Long đã vận động di rời chuồng trại, gia súc ra khỏi gầm sàn nha được 08 hộ gia đình; Cán bộ, chiến sỹ giúp đỡ nhân dân, gia đình chính sách làm đường, sửa chữa nhà, thu hoạch vụ mùa với 1.275 công; Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới với số tiền là 80 triệu đồng...

Đồng chí Hoàng Minh Nhất Phó chủ tịc UBND huyện tặng giấy khen cho 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Thi đua quyết thắng" năm 2017.

          Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tặng giấy khen cho  tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào "Thi đua quyết thắng" giai đoạn 2012 - 2017; tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở" cho 06 cá nhân và giấy khen cho 10 cá nhân chiến sỹ tiên tiến; UBND huyện tặng giấy khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Thi đua quyết thắng" năm 2017.

Nông Linh

Đài TT - TH Hạ Lang