THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hội thảo khoa học bảo tồn, phát huy giá trị dân ca các DTTS Tỉnh

Ngày 30/5, tại Hội trường Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị dân ca các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao tỉnh”. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, gần 40 hội viên của Hội.

Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị dân ca các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao tỉnh”.

Tại Hội thảo, các nhà nghiên cứu khoa học, văn nghệ sĩ, trí thức trình bày tham luận với các nội dung: Dân ca Nùng trong tâm thức dân gian; cảm nhận về dân ca dân tộc Dao; dân ca Then tính miền Tây và miền Đông; bảo tồn các làn điệu dân ca Mông; phát huy các giá trị dân ca Tày, Nùng, Mông, Dao và bàn về giải pháp truyền dạy dân ca trong học đường và thế hệ trẻ..., tập trung phân tích, đánh giá và làm sáng tỏ thêm các vấn đề cần thiết, trọng tâm trong công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy các làn điệu dân ca các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao của tỉnh.

Thông qua hội thảo, giúp các hội viên có nhận thức sâu sắc hơn về việc bảo tồn và phát huy giá trị dân ca các dân tộc thiểu số trong tình hình hiện nay, đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị dân ca của các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao của tỉnh”.

Theo Baocaobang.vn