THỐNG KÊ TRUY CẬP

Ban tổ chức huyện ủy

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Linh Trung Kiên

Trưởng ban

0983859659

2 Triệu Văn Quế P. Trưởng ban

01686056188