THỐNG KÊ TRUY CẬP

HĐND huyện Hạ Lang tổ chức phiên họp tháng 6 / 2018

Chiều ngày 13/ 6, Thường trực HĐND huyện Hạ Lang đã triển khai phiên họp tháng 6 để triển khai một số nội dung cho kỳ họp thứ 6 HĐND huyện XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2018 HĐND huyện Hạ Lang đã tổ chức được 2 đợt giám sát về hiệu quả quản lý sử dụng ngân sách nhà nước cấp 2017. kết quả triển khai chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện một số mục tiêu  nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương, công tác an ninh trật tự, cải cách hành chính …., 1 đợt khảo sát và 1 đợt nắm tình hình   triển khai , thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT - XH năm 2018 tại 14 xã, thị trấn trong toàn huyện, các tổ đại biểu tổ chức tiếp xúc cử tri được 14 cuộc tại 14 xã và thị trấn với tổng số cử tri tham gia 699 người với 152 lượt ý kiến phản ánh, kiến nghị. Tại phiên họp các đại biểu đã tập trung rà soát, xem xét, thảo luận, thống nhất nội dung các báo cáo tổng hợp ý kiến phản ánh kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND trước kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện khóa XIX và Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện. Theo đó trong 6 tháng cuối năm 2018 HĐND huyện tăng cường phối hợp với UBMTTQ huyện trong hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, thực hiện chức năng phản biện xã hội, thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ, tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực giữa HĐND huyện với với thườn trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ hai 2018. Chuẩn bị tốt chương tình, nội dung  các kỳ họp, tổ chức thành công kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa XIX thường kỳ cuối năm 2018 .

 Thúy Phượng

Đài TT – TH Hạ Lang