THỐNG KÊ TRUY CẬP

Triển khai nhiệm vụ tháng 8/2018

Chiều ngày 3/8, UBND huyện Hạ Lang tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 7, để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7, phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2018

         Trong tháng 7, UBND huyện đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng ở địa phương cơ bản đáp ứng yêu cầu kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 7.834 tấn, đạt 97,4% kế hoạch,diện tích lúa hè thu 1200ha, đạt 77% kế hoạch, đỗ tương 290ha đạt 49% kế hoạch... Thu ngân sách ước thực hiện đến ngày 13/7 được trên 29 tỷ đồng, đạt 102,35% kế hoạch tỉnh giao và 99,17% kế hoạch HĐND huyện giao.  Thẩm định và phê duyệt 07 công trình khởi công mới với giá trị thẩm định trên 18 tỷ đồng; nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng 12 công trình... Công tác văn hóa, xã hội, giáo dục, các hoạt động thông tin tuyên truyền đều được duy trì và thực hiện tốt, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đưuọc đảm bảo...

        Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã tập trung thảo luận, làm rõ kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trong tháng 7 và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2018.

Phương hướng nhiệm vụ tháng 8: Huyện tiếp tục chỉ gieo cấy vụ hè thu, tăng cường phòng trừ dịch bệnh hại cây trồng, chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo công tác trực, kiểm tra thông tin báo cáo... tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục điều hành thu chi ngân sách; tổ chức thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo Luật ngân sách; chú trọng thu đối với nguồn thu tự cân đối của huyện... Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp để nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng; tăng cường kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng đảm bảo chất lượng và hiệu quả khi bàn giao đưa vào sử dụng...; tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn và bồi dưỡng hè năm 2018 cho cán bộ, giáo viên..., tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong mùa hè, đẩy mạnh các chương trình mục tiêu dân số- kế hoạch hóa gia đình; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện; tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018; tăng cường công tác trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.../.

Nông Linh - Minh Quyết

Đài TT - TH Hạ Lang