THỐNG KÊ TRUY CẬP

Lãnh đạo huyện kiểm tra triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2018 tại xã Thái Đức

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Chiều ngày 6/9, Đoàn do đồng chí Đoàn Quốc Chính - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 tại xã Thái Đức. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số Phòng, ngành: Văn Phòng HĐND&UBND, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Y tế, Văn hóa-thông tin, Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo xã Thái Đức đã báo cáo tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã. Tính đến nay, toàn xã đã thực hiện gieo cấy vụ đông xuân 2017-2018, trong đó: diện tích Ngô 144,30ha đạt 95,56% kế hoạch, lúa vụ mùa đạt 5,5 ha/5,2 ha, bằng 105,7% kế hoạch, năng suất bình quân đạt 46,7 tạ/ha, sản lượng 25,69 tấn, bằng 106,22% kế hoạch năm, diện tích mía nguyên liệu 15,83 ha/ 65 ha đạt 24,3 % kế hoạch...; Thu ngân sách được trên 10 triệu đồng, đạt 45,4%% kế hoạch; Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm thực hiện, chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên; Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho đối tượng người có công và gia đình chính sách kịp thời, đầy đủ; đời sống nhân dân ổn định và từng bước cải thiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương thực hiện tốt. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo có hiệu quả. Công tác cải cách thủ tục hành chính được cập nhập, thay đổi, bổ sung thường xuyên theo văn bản của cấp trên, nâng cao nhận thức của người dân, phát huy tinh thần trách nhiệm và đổi mới phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần làm cho bộ máy hành chính được củng cố, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền ngày càng vững mạnh...

          Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục như: trên địa bàn xã tiến độ thu ngân sách còn chậm, tình trạng công dân vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê, đi bốc đỡ vận chuyển hàng qua biên giới; các tệ nạn tiêm chích và mua bán trái phép chất ma túy diễn ra phức tạp chưa có xu hướng giảm...

Đồng chí Đoàn Quốc Chính - Phó bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện kết luận buổi làm việc

          Tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Quốc Chính - Phó bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao những cố gắng của cấp ủy, chính quyền xã đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đồng chí cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã trong thời gian tới cần tăng công tác tuyên truyên về các chủ trương chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước; nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, hiện đại hóa nền hành chính; Quyết tâm thực hiện tốt các dự án nông, lâm nghiệp, các chương trình 135, chương trình 30a, nhất là tuyên truyền vận động nhân dân trồng mía nguyên liệu xuất khẩu...; tiếp tục chỉ đạo các hộ dân di dời trâu, bò ra khỏi gầm sàn nhà ở, tích cực phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho các đối tượng chính sách đúng quy định

          Trước đó, thời gian tới Đoàn công tác của huyện sẽ đi kiểm tra tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 tại các xã Thị Hoa, Cô Ngân, Vinh Quý và thị trấn Thanh Nhật.

 

Đài TT - TH Hạ Lang