THỐNG KÊ TRUY CẬP

Báo cáo - thống kê

1. Báo cáo Kinh tế - xã hội huyện

Tình hình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I; phương hướng nhiệm vụ tháng 4 và quý II năm 2019

Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Tình hình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tháng 7, phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2017

Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - XH 9 tháng đầu năm 2017

BC tình hình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội tháng 10 năm 2017

BC tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội tháng 11 năm 2017

BC tình hình thực hiện các mục tiêu,nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; phương hướng nhiệm vụ năm 2018

BC tình hình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2018

BC tình hình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

BC tình hình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

2. Báo cáo cải cách hành chính

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trong quý III năm 2018 trên địa bàn huyện Hạ Lang

Báo cáo tình hình thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI quý III năm 2018

Kết quả hoạt động của Trang Thông tin điện tử huyện năm 2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2018

3. Báo cáo vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường

Báo cáo két quả thanh tra, kiểm tra trong dịp Tết Nguyên đán Mậu tuất và các Lễ hội xuân 2018

Báo cáo kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm trong kì thi tốt nghiệp THPT 2018

Báo cáo tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Báo cáo kết quả kiểm tra ATTP Rằm tháng bảy

Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu 2018

4. Báo cáo về đất đai, dân số, lao động năm 

Báo cáo tình hình thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến việc tiếp cận đất đai của người dân và doanh nghiệp đề thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh trên địa bàn

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật đất đai 2013 có hiệu lực đến nay
Báo cáo cung lao động năm 2018