THỐNG KÊ TRUY CẬP

Ra quân tuyên truyền An toàn giao thông đường bộ năm 2018

         Ngày 04/10, tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện, Ban An toàn giao thông (ATGT) huyện, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Hạ Lang phối hợp tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền An toàn giao thông đường bộ năm 2018.

          Với chủ đề "Văn hóa giao thông cho trẻ em năm 2018 ", xây dựng văn hóa giao thông cho người dân, nhất  là thanh, thiếu niên và an toàn giao thông cho nhi đồng huyện Hạ Lang yêu cầu các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và tăng cường công tác tuyên truyền người dân nâng cao y thức chấp hành luật an toàn giao thông với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao; Kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân nêu cao tính tự giác, tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; nâng cao ý thức trách nhiệm, không lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang ATGT. Đặc biệt, thế hệ trẻ, đoàn viên thanh niên, học sinh sẽ là những tuyên truyền viên tốt nhất tới gia đình, cộng đồng dân cư về pháp luật an toàn giao thông, bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại địa phương...

         

Sau buổi lễ, đông đảo các đoàn viên, thanh niên đã tổ chức diễu hành tuyên truyền về ATGT trên các trục đường chính tại địa bàn thị trấn Thanh Nhật.../.

 

                                                                                                                                                                                                             Nông Linh, Minh Quyết