THỐNG KÊ TRUY CẬP

Bồi dưỡng lý luận chính trị dành đối tượng kết nạp Đảng

           Từ ngày 16 đến ngày 19/10 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hạ Lang tổ chức  khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đợt 3 năm 2018 cho hơn 70  học viên là đối tượng phấn đấu trở thành Đảng viên đến từ các Chi, Đảng bộ trong huyện.

          Tại lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được nghiên cứu một số nội dung chính như: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

          Kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận. Ngoài ra, tại khóa học các học viên được Ban tổ chức Huyện ủy hướng dẫn kê khai lý lịch xin vào Đảng.

          Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị là dịp để các học viên nắm được những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của cách mạng Việt Nam; nội dung, quan điểm mới trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội cũng như nhiệm vụ của người đảng viên... Qua đó nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, xác định được vai trò, trách nhiệm của bản thân, xây dựng kế hoạch, tích cực phấn đấu để được sớm đứng trong hàng ngũ của Đảng.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Thúy Phượng