THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng sản lượng lương thực ước đạt 14.423 tấn

Từ đầu năm đến nay, huyện Hạ Lang đã gieo trồng được 4.839,2 ha cây trồng các loại, tổng sản lượng lương thực ước đạt 14.423 tấn, bằng 99,8% so với cùng kỳ năm 2017
Nông dân xã An Lạc (Hạ Lang) thu hoạch lúa mùa. 

 

Huyện hỗ trợ theo Nghị quyết 30a cho các xã phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo với tổng số tiền 8 tỷ 708 triệu đồng. Theo Chương trình 135, phê duyệt kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo với tổng số vốn 1 tỷ 459 triệu đồng.

Triển khai 15 mô hình sản xuất nông nghiệp tại các xã, thị trấn. Phối hợp với Công ty cổ phần Đại Thành hỗ trợ 30 kg giống ngô lai F1 GS9989 để thực hiện 6 mô hình khảo nghiệm cho 12 hộ gia đình tại 6 xã, với tổng diện tích 7,5 ha, năng suất bình quân đạt 7 tấn/ha. Phối hợp với Công ty Syngenta, trồng thí điểm 10 kg giống ngô NK6639; phối hợp với Công ty cổ phần Đại Thành, Công ty Syngenta, Tập đoàn Lộc Trời, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện 6 mô hình khảo nghiệm giống lúa GS16, 2 mô hình khảo nghiệm giống lúa Syn98 và 1 mô hình khảo nghiệm giống lúa Lộc Trời 153 cho 13 hộ gia đình tại 7 xã, thị trấn, với tổng diện tích 1,6 ha.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   (Nguồn Báo cao Bằng)