THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hạ Lang thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc

Là huyện đặc biệt khó khăn với hơn 63,5% hộ nghèo, cận nghèo, những năm qua, nhờ được tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, đến nay, kết cấu hạ tầng KT - XH huyện Hạ Lang có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống nhân dân được cải thiện và không ngừng được nâng cao. 
Chị Nguyễn Thị Kiều, xóm Tổng Nưa, xã Thị Hoa sử dụng máy thái thức ăn gia súc được hỗ trợ từ Chương trình 135

Không còn phải mất nhiều thời gian lo chuẩn bị rau cám hằng ngày cho đàn lợn nuôi như trước, nay chị Nguyễn Thị Kiều, xóm Tổng Nưa, xã Thị Hoa đã có sự trợ giúp đắc lực từ chiếc máy thái thức ăn gia súc do Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 hỗ trợ. 
Hạ Lang có 13 xã, 134 xóm đặc biệt khó khăn được thụ hưởng Chương trình 135. Từ năm 2015 đến nay, huyện được hỗ trợ 38,5 tỷ đồng, trong đó gần 9,6 tỷ đồng thực hiện hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo để tăng thu nhập cho người dân. Trong quá trình triển khai, các nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất từ Chương trình được huyện, các xã thực hiện công khai dân chủ từ cơ sở, lấy ý kiến từ thôn bản và xét từ nhu cầu thực tế của người dân. Sau đó lựa chọn, bình xét theo thứ tự, mức độ ưu tiên, vì vậy, các nội dung hỗ trợ từ Chương trình cơ bản đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của người dân và bám sát quy hoạch phát triển KT - XH địa phương. 
Cùng với Chương trình 135, huyện còn được phân bổ gần 300 tỷ đồng thực hiện Nghị quyết 30a. Từ nguồn vốn Chương trình, huyện đã đầu tư xây mới 65 công trình; duy tu, bảo dưỡng 34 công trình xuống cấp và hư hỏng; hỗ trợ 100 hộ khai hoang phục hóa 52,4 ha ruộng bậc thang; hỗ trợ cho 25.817 lượt hộ nghèo phân bón các loại; miễn giảm học phí và các khoản đóng góp 2.131 học sinh thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo; hỗ trợ 223 hộ mua bò cái sinh sản; hỗ trợ 865 hộ mua lợn nái sinh sản; hỗ trợ cho 489 hộ làm chuồng đưa trâu, bò ra khỏi gầm sàn nhà ở… Ông Nông Văn Hoan, xóm Bằng Ca, xã Lý Quốc chia sẻ: Năm 2016, gia đình tôi được hỗ trợ 1 con bò cái sinh sản, sau đó tiếp tục được hỗ trợ tiền làm chuồng đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở. Từ sự giúp đỡ trên, đến nay, gia đình tôi đã có 3 con bò, tự chủ được sức kéo, phân bón và lương thực cho 5 nhân khẩu.
Bên cạnh Chương trình 135, Nghị quyết 30a, huyện còn thực hiện hiệu quả Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg, ngày 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn. Cụ thể, từ năm 2015 đến nay, thông qua việc phối hợp với Công ty TNHH Nông, Lâm nghiệp huyện Hà Quảng hỗ trợ 30.137 kg giống ngô, lúa cho 61.953 lượt hộ dân trị giá hơn 2,6 tỷ đồng. Ngoài ra, thực hiện Quyết định số 54/QĐ-TTg, ngày 4/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho 51 hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn vay 408 triệu đồng vốn ưu đãi để phát triển sản xuất. 
Trưởng Phòng Dân tộc huyện Hoàng Thái Sơn cho biết: Nhờ thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, đến nay, 100% số xã có đường ô tô thông suốt 4 mùa; trên 80% xóm, bản có đường ô tô; 95% hộ gia đình được dùng điện sinh hoạt và sản xuất. Tỷ lệ giảm nghèo bình quân giảm 6%/năm, hết năm 2017, huyện còn 48,98% hộ nghèo, 14,51% hộ cận nghèo. Thu nhập bình quân đầu người được cải thiện; số lao động trong độ tuổi được đào tạo, tập huấn và giải quyết việc làm tăng. Các công trình hạ tầng cơ sở cơ bản được đầu tư đồng bộ, theo quy hoạch.  

Để các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước  thực sự là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hiện nay, Hạ Lang đang tích cực đẩy mạnh công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tiếp tục thực hiện lồng ghép các nguồn lực, sử dụng các nguồn vốn đầu tư tại các xã, xóm, vùng đặc biệt khó khăn, trong đó chú trọng đầu tư hệ thống giao thông, thủy lợi, hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng theo hướng hàng hóa..., phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống dưới 35% vào năm 2020.

 
                                                                                                                                                                                                                                                                        (Nguồn Báo Cao Bằng)