THỐNG KÊ TRUY CẬP

HĐND huyện Hạ Lang khoá XIX tổ chức kỳ họp thứ 8 Nhiệm kỳ 2016 – 2021

Trong 2 ngày 18,19/12/2018, HĐND huyện Hạ Lang  đã tổ chức Kỳ họp thứ 8  khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021. Dự kỳ họp có đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, lãnh đạo hai Ban HĐND 14 xã, thị trấn và các đại biểu HĐND huyện.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã  thông qua 19  báo cáo, 06 tờ trình của HĐND, UBND huyện, tập chung xem xét đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hộ, an ninh - quốc phòng, kết quả công tác của các cơ quan hữu quan trong năm 2018. Theo đó, với sự quyết tâm cao của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 có những chuyển biến tích cực, trong năm 2018 có 19/22 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt  KH huyện đề ra. Kết thúc năm 2018, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 14.428/14.420,4 tấn đạt 100,1 % KH . Thu ngân sách trên địa bàn huyện đến ngày 30/11/ 2018 được 57,956 tỷ đồng đạt 193,2 % KH HĐND huyện giao, bằng 199,4% KH tỉnh giao, thành lập 01 hợp tác xã, giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 5,48% vượt KH; xây dựng  được 01 trường học đạt chuẩn quốc gia và 01 trạm y tế đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 58,7/56%, xây dựng 02 nhà họp xóm đạt KH

Trong năm 2018 HĐND huyện đã tổ chức 2 kỳ họp thường lệ và 01 kỳ họp bất thường , tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp được 42 cuộc với tổng số cử tri tham gia 2.035 người có 302 lượt ý kiến, kiến nghị, tổ chức 1 cuộc khảo sát, 03 cuộc giám sát  tại các xã, thị trấn về tình hình triển khai, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018, kết quả gải quyết ý kiến kiến nghị, phản ánh của cử tri và đại biểu HĐND tại các kỳ họp, tình hình thực hiện đầu tư xây dựng các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước…

Tại kỳ họp đã tổ chức phiên họp lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu gồm 20 đồng chí. Tại kỳ họp các đại biểu đã tập chung thảo luận đóng góp bổ sung ý kiến, kiến nghị và  biểu quyết thông qua 5 dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 HĐND huyện Hạ Lang khóa XIX, Nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Nghị quyết về phê duyệt dự toán thu chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách năm 2019; Nghị quyết về phê duyệt danh mục đầu tư và chuẩn bị đầu tu xây dựng cơ bản theo các chương trình mục tiêu trên địa bàn năm 2019; Nghị quyết về phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 và giai đoạn 2018 - 2020.

Phương hướng nhiệm vụ 2018 HĐND huyện đã đưa ra 18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu trong đó Phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn 51 tỷ. Tổng sản lượng lương thực có hạt 14.737,5 tấn, diện tích trồng mía nguyên liệu xuất khẩu 350ha, trổng mở rộng 85ha, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4 % trở lên, tăng tỷ lệ hộ chăn nuôi đưa chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà trên 2,5%...

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Thúy Phượng