THỐNG KÊ TRUY CẬP

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng quản lý nước ngạch chuyên viên huyện Hạ Lang

Sáng ngày 22/02, tại UBND huyện Hạ Lang. Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội phối hợp với Sở Nội Vụ Tỉnh Cao Bằng, UBND huyện Hạ Lang tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên tại huyện Hạ Lang. Đến dự có Tiến sĩ Hà Quang Ngọc, Giảng viên cao cấp Ủy viên hội đồng trường Đại học Nội Vụ Hà nội, đ/c Nông Hoa Thương, Phó giám đốc Sở Nội vụ Tỉnh Cao Bằng, đại diện TT Huyện Ủy, UBND huyện lãnh đạo các phòng, ban liên quan  và 91 học viên

 Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội phối hợp với Sở Nội Vụ Tỉnh Cao Bằng, UBND huyện Hạ Lang tổ chức lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên đã khai giảng vào ngày 03/ 11/ 2018. Trong thời gian 2 tháng, học viên đã được nghiên cứu, học tập 3 nội dung chính, Phần I Kiến thức chung, Phần II quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; Phần III , Những kỹ năng cơ bản. Kết thúc khóa học, có 100% học viên được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Trong đó có 19 học viên được xếp loại giỏi, 75 học viên được xếp loại khá, và có 15 học viên đạt thành tích cao trong học tập.

 Tại lễ bế giảng trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội đã trao chứng chỉ cho các học viên. Khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên cho cán bộ, công chức nhằm giúp học viên cập nhật, nâng cao kiến thức lý luận và thực tiễn, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ phù hợp với tiêu chuẩn, vị trí việc làm; góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, hội nhập quốc tế. Qua khóa học, các học viên có thêm kiến thức và kinh nghiệm, vận dụng những kiến thức và kỹ năng tiếp thu được áp dụng có hiệu quả vào công việc thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình./.

                                                                                                                                                                                                                                                                              Thúy Phượng