THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hưởng ứng tổ chức sự kiện Phát động Chương trình Sức khỏe Việt Nam

Thực hiện kế hoạch số 328/KH – SYT ngày 21/02/2019 của sở y tế tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức sự kiện phát động Chương trình Sức khỏe Việt Nam nhân ngày 27/02/2019. Sáng ngày 27/02 Trung tâm Y tế  huyện Hạ Lang phối hợp với chi nhánh Viettel tại Hạ Lang tổ chức xem chương trình trực tuyến Hưởng ứng tổ chức sự kiện Phát động Chương trình Sức khỏe Việt Nam nhân ngày 27/02

 Tại điểm cầu huyện Hạ Lang tới dự có đại diện lãnh đạo TT UBND huyện, phòng Yy tế, Trung tâm Y tế huyện, phòng Văn hóa và Thông tin, phòng giáo dục và đào tạo huyện, Mặt trận tổ quốc huyện  trạm trưởng  trạm y tế 14 xã, thị trấn. Tham dự và hưởng ứng tổ chức sự kiện Phát động Chương trình Sức khỏe Việt Nam các y bác sỹ Trung tâm y tế huyện đã tiến hành do huyết áp, xét nghiệm nhanh đường máu, tư vấn sức khỏe cho các đại biểu và tổ chức đi bộ tập thể gần 2km trên trục đường mới của trung tâm huyện.

                                                                                                                                                                                                                                                                           Thúy Phượng