THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hội nghị tập huấn công tác người có công và việc làm

Ngày 7/5. sở Lao động và xã Hội tỉnh Cao Bằng phối hợp với UBND huyện Hạ Lang tổ chức hội nghị tập huấn công tác người có công và việc làm cho hơn 200 đại biểu là ban đại diện Ban chỉ huy quân sự, Hội Cựu chiến binh, lãnh đạo, cán bộ phụ trách người có công, kế toán phòng LĐTHXH huyện. Lãnh đạo UBND, Hội Cựu chiến binh, cán bộ lao động – TB xã hội 14 xã, thị trấn, trưởng xóm, chi hội trưởng Cựu chiến binh các xóm trên địa bàn huyện.

 Tại lớp tập huấn Lãnh đạo chuyên viên phụ trách người có công, việc làm sở Lao động & xã hội tỉnh đã triển khai, phổ biến chính sách việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm năm 2019. Triển khai các văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách người có công và Thông tư số 101/2018/TT- BTC về quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công. Khái quát lại những thông tư hiện đang thực hiện chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách người có công đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tại cơ sở được thuận lợi. Sau hội nghị tập huấn mỗi đại biểu nắm chắc chính sách việc làm năm 2019, và các văn bản về chính sách ưu đãi người có công để từ đó tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế đội ưu đãi với người có công với cách mạng trên địa bàn

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Thúy Phượng