HĐND huyện Hạ Lang đã tổ chức Kỳ họp thứ 10 khóa XVIII, đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; bàn nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015

          Trong 2 ngày (29 và 30-6), HĐND huyện Hạ Lang đã tổ chức Kỳ họp thứ 10 khóa XVIII, đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; bàn nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015.

Dự kỳ họp có Đ/c Đặng Trọng Sơn - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Hạ Lang; các đại biểu HĐND huyện; Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và đại diện các phòng, ban, ngành đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện; đại diện Thường trực HĐND các xã, thị trấn, lãnh đạo Văn phòng cấp ủy, Văn phòng chính quyền tham dự kỳ họp.

       Kỳ họp thứ 10 - HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

6 tháng qua, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành có hiệu quả của các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang và sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong huyện, tình hình kinh tế – xã hội; quốc phòng – an ninh tiếp tục ổn định và có bước phát triển; các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của HĐND được tích cực tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm có tiến độ, có kết quả và đã bám sát chương trình kế hoạch, nhiệm vụ công tác trọng tâm đề tra. Tổng sản lượng lương thực đạt 6.666,1 tấn, đạt 112,8% kế hoạch. Thu ngân sách đến ngày 25/6 đạt đạt 9.841 triệu đồng, bằng 57,21% KH. Tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu qua hai cửa khẩu Lý Vạn và Bí Hà ước đạt trên 11.539 nghìn USD. Đã bàn giao đưa vào sử dụng 20 công trình. Duy trì và giữ vững phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và trung học cơ sở 14/14 xã, thị trấn; tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng bậc Trung học cơ sở đạt 99,7 %. Công tác y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình tiếp tục được quan tâm thực hiện. Việc chi trả trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng chính sách kịp thời theo quy định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Huyện tiếp tục chỉ đạo 14 xã, thị trấn gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch vụ hè thu, cung ứng kịp thời các các loại giống cây trồng, vật tư nông nghiệp cho nhân dân; đẩy mạnh công tác phòng trừ dịch bệnh hại cây trồng, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất nông, lâm nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, tăng cường trách nhiệm trong công tác thẩm định hồ sơ, quản lý, giám sát thi công các công trình… Tăng cường công tác thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo. Tăng cường công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, chủ động phòng chống dịch bệnh mùa hè. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, các chính sách đối với các đối tượng xã hội. Giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.  

Kỳ họp tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm các chức danh: Chủ tịch HĐND huyện và cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Lê Quang Vịnh, do thuyên chuyển công tác; Ủy viên UBND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Hoàng Quang Tuyến - nguyên Trưởng công an huyện nghỉ hưu; bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Bế Văn Hiếu  - Trưởng Công an huyện.

Tại kỳ họp các đại biểu tham gia ý kiến thảo luận; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn; biểu quyết thông qua các Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH 6 tháng cuối năm 2015; Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014; Nghị quyết phê chuẩn kết quả bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND huyện và cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

          Với tinh thần làm việc nghiêm túc và  trách nhiệm trước cử tri, Kỳ họp thứ 10 - HĐND huyện Hạ Lang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã thành công tốt đẹp./.