Thông báo lỗi

  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).

UBND xã Quang Long

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Mông Văn Toàn

Bí thư ĐU

01683900257

2

Tô Văn Ngọc

Chủ tịch UBND

0975.380.324

3

Hoàng Văn Hùng

Phó bí thư ĐU

0868833877

4

Nông Văn Chức

Phó chủ tịch UBND         0965707733
5

Lý Văn Bảo

Phó chủ tịch UBND     0965744343
6

Lăng Văn Sò

Chủ tịch MTTQ 01653989024
7

Lục Thị Nguyện

Văn phòng thống kê 01295238331

 

Triệu Văn Khải Văn phòng thống kê 0982741334