Thông báo lỗi

  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).

UBND xã Thái Đức

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

1

Hoàng Văn Năm

Bí thư ĐU

01699357307

2

Hoàng Văn Minh

Chủ tịch UBND

01666.763.812

   3

Hoàng Văn Bình

  Phó bí thư ĐU 01666763821
4

Hoàng Văn Thượng

 Phó chủ tịch UBND 01652311640
5

Lăng Thị Nghiều

 Phó chủ tịch UBND         01663234145
6

Hoàng Văn Phúng

Chủ tịch MTTQ 0976049548
7

Nông Minh Thắng

Văn phòng thốngkê 0977965959
8

Hoàng Văn Thanh

Văn phòng thống kê 0972.748.493