THỐNG KÊ TRUY CẬP

UBND xã Thái Đức

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

1

Hoàng Văn Năm

Bí thư ĐU

01699357307

2

Hoàng Văn Minh

Chủ tịch UBND

01666.763.812

   3

Hoàng Văn Bình

  Phó bí thư ĐU 01666763821
4

Hoàng Văn Thượng

 Phó chủ tịch UBND 01652311640
5

Lăng Thị Nghiều

 Phó chủ tịch UBND         01663234145
6

Hoàng Văn Phúng

Chủ tịch MTTQ 0976049548
7

Nông Minh Thắng

Văn phòng thốngkê 0977965959
8

Hoàng Văn Thanh

Văn phòng thống kê 0972.748.493