THỐNG KÊ TRUY CẬP

UBND xã Thắng Lợi

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

1

Nông Văn Cây

Bí thư

01656.670.319

2

Triệu Thị Loan

Phó bí thư

01688.902.839

3

Triệu Văn Thuấn

Chủ tịch UBND

0975.746.752

4

Hoàng Văn Huân

Phó.Chủ tịch 0967.520.088
5

Thẩm Văn Thảo

Chủ tịch MTTQ 01652.052.368
6

Nông Thị Đôi

Văn phòng 0968.068.726
7

Hoàng Thị Yến

Văn phòng 01636.097.223