THỐNG KÊ TRUY CẬP

UBND thị trấn Thanh Nhật

Địa chỉ: Đoỏng Hoan, Thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

Số điện thoại: 02063. 830. 308

Thư điện tử công vụ: ubndttthanhnhat@caobang.gov.vn

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

1

Cao Xuân Hưng

Bí thư Đảng ủy

0984.585.269

2

Lục Văn Chuyên

Phó BTĐU, Chủ tịch HĐND

01698.526.050

3

Bế Văn Hèn

Phó chủ tịch HĐND

01656.670.918

4

Hoàng Thế Anh

Chủ tịch UBND 0987.245.532
5 Phạm Thị Dịu

Văn phòng thống kê

0989.802.864
6

 Nông Thị Thoa

Văn phòng Thống kê 01646.109.802