Thanh tra huyện

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Triệu Văn Lộc

Chánh Thanh tra

3.830.247

01685.040.968

2

Lục văn Sáy

P. Chánh Thanh tra

 

01685.953.241