THỐNG KÊ TRUY CẬP

UBND xã Thị Hoa

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Di động

1

Bạch Văn Đồng

Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND

01664.422.190

2

Lương Văn Học

Phó bí thư Đảng ủy

0984.174.682

3

Hoàng Thị Nga

Phó chủ tịch HĐND

01693.366.344

4

Hoàng Văn Chiến

Chủ tịch UBND 0974.604.251
5 Nông Thị Hành Phó chủ tịch UBND

0912.198.536

6

Nguyễn Văn Giang

Chủ tịch UBMTTQ 0916.947.366
7 Triệu Văn Ninh

Văn phòng thống kê

0977.237.306