THỐNG KÊ TRUY CẬP

Văn bản

Số/ký hiệu Lĩnh vực băn bản Trích yếu
01-NQ-HĐND Nghị quyết
05-NQ-HĐND Nghị quyết
03/NQ-HĐND Nghị quyết
08/2018/NQ/HĐND Nghị quyết
06/2018/NQ-HĐND Nghị quyết
07-NQ-HĐND Nghị quyết
06/NQ-HĐND Nghị quyết
05/NQ-HĐND Nghị quyết
04/NQ-HĐND Nghị quyết
03/NQ-HĐND Nghị quyết

Trang