Thông báo lỗi

  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).

UBND xã Việt Chu

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nông Văn Tịch

Bí thư ĐU, CT HĐND

3.709.477

01666267312

2

Nông Văn Tụ

Phó bí thư Đảng ủy

3.606.477

01256.381.021

3

Chu Văn Phú

Phó chủ tịch HĐND 3.606.538 01656.670.057
4 Chu Văn Đình Chủ tịch UBND 3.602.947

01653.987.096

5

Chu Minh Cát

Phó chủ tịch UBND

01679.169.258 01293.804.099
6 Nông Văn Sâm

Phó chủ tịch UBND

01694.064.370 01234.215.182
7

Hoàng Bích Huyên

Văn phòng thống kê 3.830.066 01685.970.569
8 Lục Văn Phương

Văn phòng thống kê

0912.799.266 0979.575.611
9

Phùng Thị Trang

Văn phòng thống kê   0987.787.129