THỐNG KÊ TRUY CẬP

UBND xã Việt Chu

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nông Văn Tịch

Bí thư ĐU, CT HĐND

3.709.477

01666267312

2

Nông Văn Tụ

Phó bí thư Đảng ủy

3.606.477

01256.381.021

3

Chu Văn Phú

Phó chủ tịch HĐND 3.606.538 01656.670.057
4 Chu Văn Đình Chủ tịch UBND 3.602.947

01653.987.096

5

Chu Minh Cát

Phó chủ tịch UBND

01679.169.258 01293.804.099
6 Nông Văn Sâm

Phó chủ tịch UBND

01694.064.370 01234.215.182
7

Hoàng Bích Huyên

Văn phòng thống kê 3.830.066 01685.970.569
8 Lục Văn Phương

Văn phòng thống kê

0912.799.266 0979.575.611
9

Phùng Thị Trang

Văn phòng thống kê   0987.787.129