Thông báo lỗi

  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).

UBND xã Vinh Quý

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hà Văn Trung

Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND

0946.920.948

2

Nông Văn Đồng

Phó Bí thư ĐU

0984.285.023

3

Nông Văn Trọng

Phó Chủ tịch HĐND 01293.816.889
4

Hà Trung Tiến

Chủ tịch UBND 0916.955.188
5

Nông Văn Cường

Phó chủ tịch UBND 0979.186.398
6

Nông Văn Nguyên

Chủ tịch MTTQ

0916.902.686
7 Nông Thị Yến Văn phòng thống kê

01298.688.600