THỐNG KÊ TRUY CẬP

Văn phòng Huyện ủy

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Hà Kim Huấn

Chánh VP Huyện ủy

3.830.243

0983.523.998

2

Chu Văn Phú

P. Chánh VP Huyện ủy

 

0989.215.987