THỐNG KÊ TRUY CẬP

UBND xã Cô Ngân

Địa chỉ: Xóm Bản Nha, xã Cô Ngân, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

Thư điện tử công vụ: ubndxaanlac@caobang.gov.vn

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phan văn Tú

Bí thư Đảng ủy

09657411144

2

Nông Thị Cúc

Phó bí thư Đảng ủy

01665368021
3

Sầm Văn Tro

Chủ tịch UBND 01253.646.276
4

Phan Văn Chiến

Phó chủ tịch UBND 01632572658
5

Lý Văn Nghĩa

Phó chủ tịch UBND 01643295859
6

Hoàng Văn Công

Chủ tịch MTTQ 01689007575
7

Bế Văn Thoại

 Văn phòng thống kê 01675185138

8

Sầm Thị Nguyệt Văn phòng thống kê 0983962019