Thông báo lỗi

  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3697 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3698 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 20505 trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object trong user_node_load() (dòng 3699 của /home/caobang3/public_html/modules/user/user.module).

UBND xã Đồng Loan

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hoàng Anh Thơ

Bí Thư ĐU

01653.988.984

2

Hoàng Văn Khoa

Chủ tịch UBND

01683.125.598

3

Hoàng Văn Diệu

Phó Chủ tịch UBND 01685.855.464
4

Hoàng Văn Sâm

Phó chủ tịch UBND 01276.713.518
5

Triệu Văn Thanh

Chủ tịch MTTQ 01694.222.664
6 Hoàng Thị Hoa

Văn phòng thống kê

0986.207.354
7

Hoàng Trung Hiến

Văn phòng thống kê 0911.021.123