THỐNG KÊ TRUY CẬP

UBND xã Đồng Loan

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hoàng Anh Thơ

Bí Thư ĐU

01653.988.984

2

Hoàng Văn Khoa

Chủ tịch UBND

01683.125.598

3

Hoàng Văn Diệu

Phó Chủ tịch UBND 01685.855.464
4

Hoàng Văn Sâm

Phó chủ tịch UBND 01276.713.518
5

Triệu Văn Thanh

Chủ tịch MTTQ 01694.222.664
6 Hoàng Thị Hoa

Văn phòng thống kê

0986.207.354
7

Hoàng Trung Hiến

Văn phòng thống kê 0911.021.123