THỐNG KÊ TRUY CẬP

Phòng Y tế

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

 ĐỊA CHỈ EMAIL

1

Đàm Thị Hưng

Trưởng phòng

0986.957.841

hungdt@aobang.gov.vn

2

Chu Thị Kim Tuyến

Cán bộ

0911.021.836

tuyenctk@caobang.gov.vn

3

Bế Văn Chuyền

Cán bộ

0846899494

chuyenbv@caobang.gov.vn

 

Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.

Thực hiện kiểm tra, thẩm định các điều kiện hành nghề y dược trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND tỉnh. Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, đề án, dự án, chương trình và các hoạt động cơ sở về cung cấp dịch vụ về y tế trên địa bàn huyện.