Ủy ban Kiểm tra Huyện Ủy

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Hoàng Văn Quyết

Chủ nhiệm UBKT

3.830.257

0985.332.928

2 Nông Văn Đông P. Chủ nhiệm UBKT
  0974.937.180Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 24
Đăng nhập