Ban Tổ chức Huyện ủy

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Hà Kim Huấn

Trưởng Ban

3.830.328

0818.523.998

2

Lục Văn Tiến

Phó Trưởng Ban

3.830.327

0944318069


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 19
Đăng nhập