Tổng số: 1211
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
1318/UBND-TCKH V/v triển khai thực hiện Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 23/11/2022 của UBND tỉnh
Lượt xem: 3
25/11/2022
273/KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp xã và tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 huyện Hạ Lang
Lượt xem: 13
22/11/2022
3040/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 13
22/11/2022
270/KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nội dung "Tuyên truyền, tư vấn, hướng nghiệp, khởi nghiệp, học nghề, việc làm và các dịch vụ hỗ trợ việc làm, đi làm việc ở nước ngoài" tại Tiểu Dự án 3 - Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn huyện Hạ Lang
Lượt xem: 13
21/11/2022
2974/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Hạ Lang
Lượt xem: 13
18/11/2022
1283/UBND-TCKH V/v triển khai thực hiện quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện.
Lượt xem: 14
16/11/2022
25/NQ-HĐND Nghị Quyết Về việc bổ sung Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Khóa XX, Nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 9
11/11/2022
24/NQ-HĐND Nghị quyết miễn nhiệm ủy viên UBND huyện Hạ Lang khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 ( Đàm Thị Hưng)
Lượt xem: 8
11/11/2022
22/NQ-HĐND Nghị Quyết về việc điều chỉnh NQ số 52/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện về việc Quyết định dự toán chu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi NSĐP phân bổ NSĐP năm 2022
Lượt xem: 12
11/11/2022
23/NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều chỉnh danh mục đầu tư công năm 2022, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 11
11/11/2022
12345678910...

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 32
Đăng nhập