Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Chiều ngày 24/10, Đảng ủy Quân sự huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Dự hội nghị có: Dự hội nghị có Đại tá Đàm Minh Tuân, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; đồng chí Vũ Khắc Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy,  Bí thư Đảng ủy quân sự huyện; cùng các đồng chí trong Đảng ủy quân sự huyện.

10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Đảng ủy Quân sự huyện đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, triệt để; tham mưu cho cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo xây dựng khu vực phòng thủ, cơ quan quân sự địa phương các cấp vững mạnh toàn diện. Cấp ủy và chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại được củng cố. Công tác xóa đói, giảm nghèo, dân tộ được quan tâm thực hiện, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên; quy chế dân chủ cơ sở được triển khai thực hiện tốt, góp phần xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Lực lượng vũ trang huyện được xây dựng vững mạnh toàn diện. 100% các đối tượng được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 100% tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ, có trên 95% đảng viên trở lên hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ các cấp có 85-90% hoàn thành khá và tốt nhiệm vụ. Hàng năm tổ chức tốt bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ thường trực, kết quả đạt 100% khá; lực lượng dự bị động viên đã sắp xếp đạt 100% trở lên; trên 70% đúng chuyên nghiệp quân sự; công tác huấn luyện đạt kết quả khá, kiểm tra sẵn sàng động viên đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch giao; hàng năm tuyển quân đạt 100%...

Hội nghị đã tập trung thảo luận rút ra những bài học kinh nghiệm đó là: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong các cấp, các ngành và trong mọi tầng lớp nhân dân một cách thường xuyên và sâu rộng. Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng mô hình quần chúng tự quản, bảo vệ an ninh trật tự ở các địa phương. Đồng thời, xác định phương hướng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo…

Nông Linh

Trung tâm VH&TT Hạ LangTin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 9
Đăng nhập