Thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Hạ Lang NK 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 11/TB-UBBC
Ngày ban hành 22/02/2021
Ngày hiệu lực 22/02/2021
Trích yếu nội dung Thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Hạ Lang NK 2021-2026
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt Nguyễn Phương Huy
Tài liệu đính kèm 11-tb-ubbc.pdf