KẾ HOẠCH Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 78-KH/TU ngày 30/8/2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 258/KH-UBND
Ngày ban hành 01/11/2022
Ngày hiệu lực 01/11/2022
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 78-KH/TU ngày 30/8/2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nguyễn Phương Huy
Tài liệu đính kèm kh-tiep-thuc-thuc-hien-quyet-dinh1492qd-ttg-ngay-1092021-cua-thu-tuong-chinh-phu-va-ke-hoach-78-khtu-ngay-3082021-cua-tinh-uy-cao-bang.-.pdf