Thông báo về dự kiến nội dung, chương trình và phân công công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 08/TB-HĐND
Ngày ban hành 28/10/2022
Ngày hiệu lực 28/10/2022
Trích yếu nội dung Thông báo về dự kiến nội dung, chương trình và phân công công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt Hà Thị Cảnh
Tài liệu đính kèm thong-bao-noi-dung-chuong-trinh-va-phan-cong-chuan-bi-ky-hop-hdhd-thu-7.pdf