KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nội dung "Tuyên truyền, tư vấn, hướng nghiệp, khởi nghiệp, học nghề, việc làm và các dịch vụ hỗ trợ việc làm, đi làm việc ở nước ngoài" tại Tiểu Dự án 3 - Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn huyện Hạ Lang
Số ký hiệu văn bản 270/KH-UBND
Ngày ban hành 21/11/2022
Ngày hiệu lực 21/11/2022
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nội dung "Tuyên truyền, tư vấn, hướng nghiệp, khởi nghiệp, học nghề, việc làm và các dịch vụ hỗ trợ việc làm, đi làm việc ở nước ngoài" tại Tiểu Dự án 3 - Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn huyện Hạ Lang
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Hoàng Minh Nhất
Tài liệu đính kèm trinh-ke-hoach-tieu-da3-du-an-5.pdf