KẾ HOẠCH Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Số ký hiệu văn bản 06/KH-UBND
Ngày ban hành 06/01/2023
Ngày hiệu lực 06/01/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nguyễn Phương Huy
Tài liệu đính kèm kh-theo-cv-3445.pdf