Công văn về việc tuyên truyền, quán triệt chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công vụ, phòng chống tham nhũng, lãng phí
Số ký hiệu văn bản 43/UBND-NV
Ngày ban hành 16/01/2023
Ngày hiệu lực 16/01/2023
Trích yếu nội dung Công văn về việc tuyên truyền, quán triệt chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công vụ, phòng chống tham nhũng, lãng phí
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nguyễn Phương Huy
Tài liệu đính kèm CV Tuyên truyền, quán triệt CBCCVC và người lao động chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, PCTN.pdf