Kế hoạch Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 – 2023 trên địa bàn huyện Hạ Lang
Số ký hiệu văn bản 20/KH-UBND
Ngày ban hành 27/01/2023
Ngày hiệu lực 27/01/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 – 2023 trên địa bàn huyện Hạ Lang
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nguyễn Phương Huy
Tài liệu đính kèm Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn huyện Hạ Lang.pdf