Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện Hạ Lang
Số ký hiệu văn bản 26/KH-UBND
Ngày ban hành 10/02/2023
Ngày hiệu lực 10/02/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện Hạ Lang
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Thẩm Văn Khiêm
Tài liệu đính kèm ke-hoach-to-chuc-lay-y-kien-nhan-dan-doi-voi-du-thao-ldd-sua-doi-.pdf
170_nq-cp_31122022-signed.pdf
671-nq.pdf
74.kh-ubnd.pdf
du-thao-luat-dat-dai.doc