V/v thực hiện các nhiệm vụ cảicách hành chính; thực hiện kỷluật, kỷ cương hành chính vàvăn hóa công vụnăm 2023
Số ký hiệu văn bản 141/UBND-NV
Ngày ban hành 17/02/2023
Ngày hiệu lực 17/02/2023
Trích yếu nội dung V/v thực hiện các nhiệm vụ cảicách hành chính; thực hiện kỷluật, kỷ cương hành chính vàvăn hóa công vụnăm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Phương Huy
Tài liệu đính kèm cv-thuc-hien-cac-nhiem-vu-cchc-ky-luat-ky-cuong-hanh-chinh-van-hoa-cong-vu-nam-2023.pdf