Kế hoạch tuyên truyền Đề ánphân loại, xử lý, tái chế chất thải tập trung và phân tán trên địa bàn huyện Hạ Lang giai đoạn 2023 -2025
Số ký hiệu văn bản 69/Kh-UBND
Ngày ban hành 15/03/2023
Ngày hiệu lực 15/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch tuyên truyền Đề ánphân loại, xử lý, tái chế chất thải tập trung và phân tán trên địa bàn huyện Hạ Lang giai đoạn 2023 -2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Thẩm Văn Khiêm
Tài liệu đính kèm kh-tuyen-truyen-da-xu-ly-rac-thai.pdf