Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”trên địa bàn huyện Hạ Lang năm 2023
Số ký hiệu văn bản 93/KH-UBND
Ngày ban hành 30/03/2023
Ngày hiệu lực 30/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”trên địa bàn huyện Hạ Lang năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Hoàng Minh Nhất
Tài liệu đính kèm kh-bao-ton-trang-phuc-truyen-thong-dan-toc.pdf