Kế hoạch Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Hạ Lang năm 2023
Số ký hiệu văn bản 102/KH- UBND
Ngày ban hành 06/04/2023
Ngày hiệu lực 06/04/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Hạ Lang năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Phương Huy
Tài liệu đính kèm document-6-.pdf