Nghi quyết về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện Hạ Lang
Số ký hiệu văn bản 30/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2022
Ngày hiệu lực 20/12/2022
Trích yếu nội dung Nghi quyết về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện Hạ Lang
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Vũ Khắc Quang
Tài liệu đính kèm 30-nq-hdnd.pdf
bieu-kem-theo-nq-so-30.pdf