Kế hoạch Tổ chức đánh giá sơ kết công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 -2025
Số ký hiệu văn bản 137/KH-UBND
Ngày ban hành 11/05/2023
Ngày hiệu lực 11/05/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức đánh giá sơ kết công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 -2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Phương Huy
Tài liệu đính kèm ke-hoach-danh-gia-so-ket-cong-tac-xay-dung-va-nhan-rong-dien-hinh-tien-tien-giai-doan-2021-2025.pdf