V/v thực hiện chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xửlý công việc của các cơ quan, đơn vị
Số ký hiệu văn bản 525/UBND-NV
Ngày ban hành 10/05/2023
Ngày hiệu lực 10/05/2023
Trích yếu nội dung V/v thực hiện chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xửlý công việc của các cơ quan, đơn vị
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Phương Huy
Tài liệu đính kèm cv-thuc-hien-chan-chinh-tang-cuong-trach-nhiem-trong-xu-ly-cong-viec-cua-cac-co-quan-don-vi-.pdf