KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 07/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý, chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn huyện Hạ Lang
Số ký hiệu văn bản 141/KH-UBND
Ngày ban hành 17/05/2023
Ngày hiệu lực 17/05/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 07/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý, chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn huyện Hạ Lang
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Phương Huy
Tài liệu đính kèm ke-hoach-thuc-hien-chi-thi-so-19-cttu-ngay-0772022-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy.pdf